Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Література - Соціальна педагогіка (частина 2) - Studbook

Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Закон України «Про Збройні Сили України». від 6 грудня 1991 року // Законодавчі акти України з питань військової сфери і держав-ної безпеки. – Офіц. вид. Комітету з питань оборони і державної безпеки Верховної Ради України. – К., 1998. – № 231.

2.         Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбов-ців та членів їх сімей». (зі змінами і доповненнями) від 20 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 21.

3.         Указ Президента України «Про концепцію виховної роботи у Зброй-них Силах України та інших військових формуваннях України» // Законодавчі акти України з питань військової сфери і державної безпеки. – Офіц. вид. Комітету з питань оборони і державної без-пеки Верховної Ради України. – К., 1998. – № 981/98.

4.         Указ Президента України «Про Концепцію гуманітарного і со-ціального розвитку Збройних Сил України» // Законодавчі акти України з питань військової сфери і державної безпеки. – Офіц. вид. Комітету з питань оборони і державної безпеки Верховної Ради України. – К., 2004. – № 28/2004.

5.         «Про введення в дію Положення про жіночі Ради у Збройних Силах України» // Наказ Міністра оборони України № 107 від 16.04.1994 р.

6.         Молода сім’я: проблеми та умови її становлення. / За ред. А. Й. Капської. – К, НПУ ім. М. Драгоманів 2003.

7.         Педагогічний словник для молодих батьків. – К.: ДЦССМ, пере-видання, 2003.

8.         Постовий В. Г. Сучасна сім’я та її педагогіка. – К., 1994.

9.         Словарь по социальной педагогике: Учебное пособие для студен-тов высш. учеб. завед. / Авт.-сост. Л. В. Мардахаев. – М.: Акаде-мия, 2002.

10.       Соціолого-педагогічний словник / За ред. В. В. Радула. – К.: Екс-Об, 2004.

11.       Социальная педагогика: Опыт словаря-справочника/ Под общей ред. И. И. Калачевой, Я. Л. Коломинского, А. И. Левко. – Мн.: НИО, 2000.

12.       Соціальна педагогіка: підручник / За ред. проф. А. Й. Капської – К. Центр учб. літ., 2003.

13.       Социальная педагогика: Учеб. пособ. для студ. / Под ред. В. А. Ни-китина.– М., 2002.

Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополуч-ною сім’єю. – К., ДЦССМ 2003.

 

 

 

32