Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 2)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Проаналізувати особливості життєдіяльності сімей військовос-лужбовців Збройних Сил України.

2.         Розкрити зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями військо-вослужбовців.

3.         Назвати основні форми, методи, прийоми і засоби діяльності со-ціального педагога з сім’ями військовослужбовців.

4.         Проаналізувати умови ефективності соціально-педагогічної ді-яльності з сім’ями військовослужбовців.

Розробити програму соціально-педагогічної роботи з дистант-ною сім’єю військовослужбовця.Розділ 5. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

 

 

31