Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Аналітичний звіт: Моніторинг соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. – К.: Держсоц-служба, 2006.

2.         Козубовська Г. В., Керецман В. Ю., Товканець Г. В. Роль і функції соціально-психологічної служби в роботі з сім'єю. – У.: Ужду, 1998.

3.         Молода сім’я: проблеми та умови її становлення / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2003.

4.         Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки. Тренінгів курс для спеціалістів соціальної сфери / За заг. ред. Т. Ф. Алексєєнко. – К.: Основа-Принт, 2007.

5.         Технології роботи з різними категоріями клієнтів центрів соці-альних служб для молоді : Метод. посіб. / С. В. Толстоухова, О. О. Яременко, О. В. Вакуленко та ін. – К.: ДЦССМ, Державний ін.-т проблем сім’ї та молоді, 2003.

6.         Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополуч-ною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002.

 

 

23