Соціальна педагогіка (частина 2)

Література

 

1.         Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах: тематична Держав-на доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002.

2.         Гребенников И. В. Основы семейной жизни. – М.: Просвещение, 1991.

4.         Говорун Т., Шарган О. Батькам про статеве виховання. – К.: Рад. школа, 1990.Дружинин В. Н. Психология семьи. – М.:КСП, 1996.

5.         Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. – К: Вища шко-ла,1997.

6.         Ковалев С. В. Психология современной семьи. – М.: Просвеще-ние, 1988.

7.         Ковбас Б., Костів В. Родинна педагогіка: У 3-х т. – Т. ІІ. Основи родинного виховання. – І.-Ф., 2006.

8.         Концепція громадянського виховання особистості в умовах роз-витку української державності // Шлях освіти. – 200. – № 3. – С. 7–13.

9.         Костів В. Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні су-часного сім'янина. – І.-Ф., 1996.

10.       Кравець В. Психологія сімейного життя: Навч. посіб. – Т.: Бог-дан, 1995.

11.       Кравець В. Психолого-педагогічні основи підготовки школярів до сімейного життя. – Т.: Богдан, 1997.

12.       Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. школа, 1978.

 

 

20