Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 2)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Що розуміють під “специфікою сімейного виховання”?

2.         Які найхарактерніші відмінності сімейного виховання від вихо-вання, що здійснюється у суспільних інститутах?

3.         Які фактори емоційного впливу сім’ї на дитину ви знаєте?

4.         Що становить виховний потенціал сім’ї?

5.         Які фактори визначають особливості сучасного сімейного ви-ховання? Перерахуйте мотиви, які впливають на реалізацію ви-ховної діяльності батьків?

6.         Чому сім’я є фактором формування шлюбно-сімейних уявлень молоді?

7.         Які сучасні тенденції впливають на формування готовності мо-лодої сім’ї до реалізації її виховного потенціалу?

 

 

19