Соціальна педагогіка (частина 2)

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНІ ІНСТИТУТИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ § 1. Основні аспекти діяльності соціального педагога у загальноосвітніх закладах

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 2. Діяльність соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 3. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-педагогічна система

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 4. Організація соціально-виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 5. Волонтерство як чинник соціально-педагогічного впливу на становлення особистості

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

РОЗДІЛ 5. СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ § 1. Сім’я як провідний фактор соціального виховання особистості

§ 2. Сім'я – інститут соціального виховання дітей та молоді

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 3. Соціально-педагогічні аспекти в роботі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 4. Прийомна сім’я – позитивне соціальне середовище розвитку дитини

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 5. Дитячі будинки сімейного типу в системі захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

§ 6. Сім'я військовослужбовця – особливий об'єкт роботи соціального педагога

Питання і завдання для самостійної роботи

Література

 

1