Главная->Соціологія->Содержание->Використана та рекомендована література

Соціальна педагогіка (частина 1)

Використана та рекомендована література

 

1.         Басов Н.Ф. Социальньій педагог: Введение в профессию: Учеб. пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, А.Н. Кравченко. - М., 2006.

2.         Бех І.Д. Особистісно-орієнтований підхід: науково-практичні засади. Кн. 1. -К., 2003.

3.         Липский И.А. Социальная педагогика. Методологический анализ: Учеб. пособие. - М., 2004.

4.         Малько А.О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки: Монографія. -X., 2004.

5.         Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. ву-зов.-М., 2006.

6.         Никитина Л.Е. Социальная педагогика: Учеб. пособие для ву-зов. -М., 2003.

7.         Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проек-тирования педагогических систем. — М., 1999.

8.         Словарь по социальной педагогике: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб. заведений / Авт.-сост. Л.В. Мардахаев. - М., 2002.

9.         Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А. Галагузо-вой. -М., 2000.

Ю.Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. вьісш. учеб.

заведений / Под ред. В.А.Никитина. - М., 2000. И.Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2008. 12.Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. А.Й. Капської. - К.,

2006. "ІЗ.Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник / За ред.

І.Д. Звєрєвої. - К., 2006. 14.Шакурова М.В. Методика и технология работьі социального

педагога: Учеб. пособие для студ. вьісш. пед. учеб. заведений. М., 2002. 15.Штефан Л.А. Соціально-педагогічна теорія та практика в Україні

(20-90-ті p.p. XX ст.). -Харків, 2002. "Іб.Енциклопедія освіти / Головний редактор В.Г. Кремень. - К.,

2008.

 

 

9