Главная->Соціологія->Содержание->Модуль 1 Соціальна педагогіка як наука 1.1. Предмет і завдання соціальної педагогіки

Соціальна педагогіка (частина 1)

Модуль 1 Соціальна педагогіка як наука 1.1. Предмет і завдання соціальної педагогіки

 

Педагогіка

 

Соціальна педагогіка

 

Функції:

-          теоретико-пізна-вальна

-          прикладна

Рівні:

■ соціетальний соціально-середо-вищний індивідуальний

Завдання:

-          вивчення особли-востей соціалізації особистості в різних мікросоціумах;

-          педагогічно доцільне використання різних факторів соціального середовища;

-          вивчення особли-востей виховного впливу на особистість різних соціальних інститутів;

-          дослідження змістов-но-технологічних засад соціально-педа-гогічної діяльності; -розробкатехнологій попередження та подо-лання негативного впливу факторів соціального середо-вища на особистість

 

 

5