Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 3.2. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності - Соціальна педагогіка (частина 1) - Studbook
Главная->Соціологія->Содержание->3.2. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності

Соціальна педагогіка (частина 1)

3.2. Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності

 

Державні        Недержавні   

організації      організації     

Органи виконавчої   Благодійні фонди,     Соціальні педагоги

влади             

            Громадські     Соціальні

Соціальні інститути  об’єднання    працівники

виховання                

(загально-      Приватні соціальні    Психологи

освітні школи,           служби          

школи-інтернати,                 Реабілітологи

вищі навчальні          Відділення     

заклади,          міжнародних Волонтери

позашкільні    організацій    

заклади)         (ПРООН, ЮНІСЕФ тощо)  

Соціальні служби                

для сім'ї, дітей та                  

молоді           

Заклади                     

соціального              

обслуговування                   

Притулки                  

Реабілітаційні           

центри                      

Дружні клініки для               

молоді           

Територіальні                       

центри по роботі 3              

населенням              

Пояснєння

Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності - це державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну політику та надають соціальну допомогу різним категоріям дітей та молоді.

Недержавні організації (об'єднання громадян) - добровільні громадянські формування, утворені на основі єдності інтересів громадян з метою спільної реалізації прав і свобод. Сьогодні громадські організації залучають додаткові матеріальні та людські ресурси, створюють інноваційні соціальні проекти з метою вирішення важливих соціальних проблем. Значна кількість громадських організацій в Україні дає підстави визначати їх як третій сектор держави поряд з органами влади та бізнесом.

Благодійний громадський фонд - різновид некомерційного фонду, метою якого є залучення різних матеріальних ресурсів, які не заборонені законом, для використання на вирішення окремих соціальних проблем.

Соціальний педагог - спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім’я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні обєднання, клуби тощо) з метою створення для них сприятливих умов соціалізації.

Соціальний працівник - спеціаліст, що працює в державних органах соціального захисту та підтримки. Його діяльність спрямована на надання індивідуальної допомоги людині, сім'ї чи групі осіб, що знаходяться у важкій життєвій ситуації шляхом інформування, консультування, організації різних форм підтримки та обслуговування хворих чи одиноких людей.

Волонтер - людина, яка добровільно надає безоплатну соці-альну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації. За належністю до певної організаційної структури серед волонтерів України можна умовно виокремити волонтерів, які працюють при центрах соціальних служб для молоді та волонтерів - членів різних громадських об'єднань. Серед волонтерів найбільш чисельною групою є учні старших класів та середніх спеціальних закладів, студенти. Як волонтери виступають також батьки, пенсіонери та спеціалісти, які безкоштовно надають різні види соціальних послуг.

 

 

23