Главная->Соціологія->Содержание->Використана та рекомендована література

Соціальна педагогіка (частина 1)

Використана та рекомендована література

 

1.         Голованова Н.Ф. Социализация и воспитание ребенка. Учеб. пособие. - СПб., 2004.

2.         Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молод-шого шкільного віку: Монографія / За заг. ред. Н.В. Гавриш. -Луганськ, 2006.

3.         Загвязинский В.И., Зайцев М.П., Кудашов Т.Н., Селиванова О.А., Строков Ю.П. Основьі социальной педагогики: Учебное пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Под ред. П.И. Пид-касистого. - М., 2002.

4.         Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: теорія і практика: Монографія. - К., 1998.

5.         Иваненков С.П. Проблемьі социализации современной моло-дежи. Монография. - Спб., 2003.

6.         Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. - К., 2000.

7.         Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології. - К., 1998.

8.         Малько А.О. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки: Монографія. -X., 2004.

9.         Мудрик А.В.Социальная педагогика: Учеб. пособие. - М., 2001.

Ю.Плоткин М.М. Социальное воспитание школьников: Монография. - М., 2003. И.Розум С.И. Психология социализации и социальной адаптации

человека. - СПб., 2006. 12.Ромм М.В. Адаптация личности в социуме: теоретико-методологический аспект: Монография. - Новосибирск, 2002. ІЗ.Савченко С.В. Социализация студенческой молодежи в условиях

регионального образовательного пространства. Монография. Луганск, 2003. 14.Соціальна педагогіка: мала енциклопедія / За ред. І.Д. Звєрєвої. - К., 2008. 15.Харченко С.Я. Соціалізація дітей та молоді в процесі соціальнопедагогічної діяльності: теорія і практика. - Луганськ, 2006. Іб.Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе: Учеб. пособие

для студ. вьісш. учеб. заведений / Под ред. А.В. Мудрика. - М.,

2004. 17. Шевцов А.Г. Методичні основи організації соціальної реабілітації

дітей з вадами здоров’я. Монографія. - К., 2004.

 

 

21