Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 1)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Визначити цілі соціально-педагогічної діяльності та окреслити їх особливості.

2.         Визначити характерні особливості об'єкта соціальної педагогі-ки.

3.         Розкрити зміст основних професійних та індивідуальних якос-тей соціального педагога.

4.         Якими теоретичними знаннями та практичними уміннями по-винен володіти соціальний педагог?

 

 

9