Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика. – М.: Академия, 1990.

Капська А.Й. Соціальна робота: навч. посіб. – К.: Центр навчаль-ної літератури, 2005.Розділ 1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку

3.         Мигович І. І. Соціальна робота. – У.: Поличка «Карпатського краю», 1997.

4.         Міщик Л. І. Соціальна педагогіка. – З.: ЗДУ, 1999.

5.         Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. – М.: 1997.

6.         Соціальна робота в Україні: перші кроки / За ред. В. Полтавця. – К.: КМ “Академія”, 2000.

7.         Соціальна педагогіка. Підручник / За ред. А. Й. Капської. – К.: Центр навч. літератури, 2006.

 

 

7