Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы психологии, 1972. – №2.

2.         Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К.: Ли-бідь, 1997.

3.         Закон України „Про сприяння соціальному становленню та роз-витку молоді в Україні” // Молодь і закон. – К.: ІЗМН, 1997.

4.         Социальная работа с инвалидами. Настольная книга для роди-телей / Под ред. Е. И. Холостовой. – М.: Институт социальной работы, 1996.

5.         Нове покоління незалежної України (1991–2001 роки) / Щоріч-на доповідь президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України – К.: ДІПСМ, 2002.

6.         Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К.: ДІПСМ, 2003, 1998.

 

 

55