Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Мануйлов Ю. С. Средовой поход в воспитании: Дис. … докт. пед. наук: 13.00.01. – М., 1997.

2.         Шатохін А. М. Концептуальні засади ринкової трансформації соціальної сфери села // Збірник наукових статей. – Вип. 2-3. – К.: У.: 2006.

3.         Бітаєв В. А. Людина і соціокультурне середовище: проблема взаємо-адаптації // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (альманах). – К., 2000. – С. 81–90.

4.         Давиденко А. Роль соціального середовища у творчості людини // Збірник наук. праць. – К., 2004. – С. 57–61.

5.         Пащенко Д. І. Зарубіжний досвід гуманізації соціального серед-овища та виховання. – К.: Знання, 1999. – 208 с. – Бібліогр.: С. 188–206.

 

 

52