Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 1)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Розкрити наукові підходи до змісту поняття «молодь».

2.         Скласти таблицю основних характерологічних ознак молоді.

3.         Визначити основні проблеми в життєдіяльності сучасної моло-ді. З'ясувати причини їх виникнення.

4.         Довести, чому молодь є суб'єктом соціокультурного середови-ща.

 

 

48