Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 1)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Якою має бути структура комунікативного процесу?

2.         Розкрити основні функції комунікації.

3.         Які знання та уміння необхідні фахівцю для здійснення комуні-кативного процесу?

4.         Назвати основні механізми впливу на співбесідника і навести один приклад із застосуванням конкретного механізму.

5.         Назвати форми мовленнєвої діяльності у комунікативному про-цесі і здійснити їх характеристику.

6.         Розробити одну із форм мовленнєвої діяльності для конкретної ситуації у практиці соціального педагога.

7.         Визначити власний рівень готовності до мовленнєвої діяльності за визначеними параметрами.

8.         Здійснити характеристику елементів мовленнєвого етикету і ре-алізувати один із елементів мовленнєвого етикету в дії, обґрун-тувавши обраний варіант.

 

 

44