Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 1)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Визначити поняття професійно-етичної культури.

2.         У чому полягає специфіка загальної культури і професійно-етичної культури.

3.         Визначити, що є спільним у структурних і функціональних ком-понентах професійно-етичної культури?

4.         Охарактеризувати ситуацію прояву функціональних компонен-тів у професійній діяльності соціального педагога (навести при-клади).

5.         Довести, чому ціннісний компонент є системоутворюючим у структурі професійно-етичної культури (навести приклад).

 

 

41