Главная->Інші підручники->Содержание->Авторський колектив:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Авторський колектив:

 

Капська А. Й. – доктор пед. наук (керівник колективу): розд. 1 – § 1; розд. 2 – §§ 1, 2, 3, 4; розд. 3 – §§ 4; розд. 6 – §§ 2, 3, 4; розд. 7 – §§ 3, 4, 5; розд. 8 – § 4, 5; розд. 9 – § 2;

Безпалько О. В. – доктор пед. наук: розд. 1 – § 4; розд. 4 – § 1; розд. 5 – § 1; розд. 7 – § 2;

Вайнола Р. Х. – канд. пед. наук: розд. 8 – §§ 1, 2;

Вакуленко О. В. – канд. пед. наук: розд. 7 – § 6; розд. 9 – § 4;

Вольнова Л. М. – канд. пед. наук: розд. 7 – § 1;

Годлевська А. І. – канд. пед. наук: розд. 5 – § 2;

Завацька Л. М. – канд. пед. наук: розд. 8 – § 3; розд. 9 – § 3;

Карпенко О. Г. – доктор пед. наук: розд. 1 – §§ 2, 3; розд. 3 – §§ 2, 3; розд. 4 – §§ 4, 5;

Мирошніченко Н. О. – канд. пед. наук: розд. 6 – §§ 1, 5;

Олексюк Н. С. – канд. пед. наук: розд. 5 – § 6;

Петрочко Ж. В. – канд. пед. наук: розд. 3 – § 5; розд. 4 – §§ 2, 3(співавт. – Биковська О. В.);

Пєша І. В. – канд. пед. наук: розд. 5 – §§ 3, 4, 5 (співавт. – Комарова Н.М.);

Поліщук Ю. Й. – доктор пед. наук: розд. 9 – § 1;

Тименко В. М. – канд. пед. наук: розд. 1 – § 5; розд. 3 – § 1.

С 69 Соціальна педагогіка: Підручник. 4-те вид. виправ. та доп. / За ред. проф. А. Й. Капської.– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.

ISBN 978-966-364-915-3

Підручник має за мету допомогти студентам, соціальним педагогам і соціальним працівникам розширити знання про новий напрямок у науці – соціальну педагогі-ку. Розглянуто широке коло теоретичних питань, пов’язаних зі створенням умов для соціального становлення особистості. Корисні знання одержать практики щодо осо-бливостей соціально-педагогічної роботи з різним контингентом дітей та молоді, які потребують допомоги, підтримки і захисту.

Підручник розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різного рівня акредитації, спеціалістів-практиків, волонтерів у сфері соціальної роботи.

ISBN 978-966-364-915-8     © А. Й. Капська, О. В. Безпалько,

Р. Х. Вайнола та ін. 2009 © Центр учбової літератури, 2

 

 

3