Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Доуєл М., Шардлоу С. Практика социальной работы. К.: Ассоци-ация психиатров Украины, 1996.

2.         Козлов А. А. Социальная работа за рубежом: состояние, тен-денции, перспективы. – М.: Флинта. Московский психолого-социальный институт, 1998.

3.         Пічкар О. Підготовка соціальних працівників у Великобританії /Соціальна політика і соціальна робота. № 3-4. – 2002.

4.         Пічкар О. П. Кадрове забезпечення соціальних служб у Великій Британії. Монографія. – У., 2003.

5.         Поліщук В. А. Підготовка фахівців з соціальної роботи: Терно-пільський державний педагогічний університет / Соціальна по-літика і соціальна робота/ №1. – 1999.

6.         Поліщук В. А. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2003.

Тименко В. М. Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах США і Україні: спільність і відмін-ності. – К.: Автореферат, 2003.

 

 

34