Главная->Інші підручники->Содержание->Питання і завдання для самостійної роботи

Соціальна педагогіка (частина 1)

Питання і завдання для самостійної роботи

 

1.         Дати характеристику системі професійної підготовки соціаль-них працівників у США.

2.         Виявити спільні та відмінні риси професійної підготовки соці-альних працівників у США та Європі.

3.         Охарактеризувати модель соціальної освіти у Великобританії.

Здійснити порівняльний аналіз систем професійної підготовки соціальних працівників у країнах Скандинавії та України.Розділ 1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку

 

 

33