Соціальна педагогіка (частина 1)

Література

 

1.         Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009.

2.         Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А. Й. Капської – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

3.         Соціальна педагогіка. Мала енциклопедія / За ред. І. Д. Звєрєвої. – К.: Центр учбової літератури, 2008.

4.         Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І. Д. Звєрєва, О. В. Без-палько, С. Я. Харченко та ін.; За заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лак-тіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

5.         Сидоров В. Н. Профессиональная деятельность социального ра-ботника: ролевой подход. – В.: Глобус-пресс, 2006.

 

 

31