Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1.         Надавати допомогу особам, що потребують соціальної реабіліта-ції та адаптації.

2.         Здійснювати корекційно-реабілітаційну роботу з різними соці-альними групами.

3.         Прогнозувати та планувати життєвий шлях об'єкта соціальної реабілітації.

4.         Налагоджувати зв'язки з усіма можливими суб'єктами

корекційно-реабілітаційної допомоги.

Соціально-терапевтична функція спрямована на вчасне подо-лання кризових ситуацій та проблем клієнта на основі самоусвідом-лення особистістю ставлення до себе, оточуючих та навколишнього середовища.

 

 

28