Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен знати:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен знати:

 

1.         Теоретичні засади соціальної реабілітації.

2.         Специфіку корекційно-реабілітаційної роботи з різними соці-альними групами.

3.         Види та рівні корекційно-реабілітаційної роботи.

4.         Вимоги до фахівця, що займається соціальною реабілітацією.

 

 

27