Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1. Визначати пріоритетні напрямки та об'єкти психолого-педагогічної діагностики.Розділ 1. Соціально-педагогічна діяльність на сучасному етапі розвитку

2. Добирати оптимальний діагностичний інструментарій.

3. Розробляти програму психолого-педагогічного діагностування як окремої особистості, так і мікрогруп.

4. Аналізувати та узагальнювати результати діагностичної робо-ти.

5. Використовувати результати діагностування в проектах профе-сійної діяльності.

Попереджувально-профілактична функція має на меті, на-самперед, виявлення, запобігання та обмеження асоціальних явищ, причин соціальної дезадаптації серед різних соціальних груп та окремих осіб, забезпечення умов для формування соціально пози-тивної спрямованості особистості.

 

 

24