Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1.         Дотримуватися принципів наступності, систематичності та до-стовірності при створенні низки прогнозів.

2.         Доцільно оперувати різновидами прогнозування.

3.         Будувати адекватний прогноз відповідно до конкретної соціально-педагогічної ситуації.

4.         Прогнозувати особливості соціалізації особистості.

5.         Врахувати специфіку різних соціальних груп у процесі створен-ня прогнозу професійної діяльності. Охоронно-захисна функція спрямована на обстоювання прав

та інтересів дітей і молоді на основі державних та міждержавних до-кументів, з метою забезпечення неповнолітніх та молоді гарантова-ними їм правами та умовами життєдіяльності.

 

 

20