Главная->Інші підручники->Содержание->Спеціаліст повинен уміти:

Соціальна педагогіка (частина 1)

Спеціаліст повинен уміти:

 

1.         Визначати пріоритетні напрямки діяльності.

2.         Правильно розподіляти функціональні обов'язки учасників со-ціалізуючого процесу.

3.         Планувати основні етапи майбутньої діяльності.

4.         Координувати та коригувати діяльність учасників соціально-педагогічного процесу.

5.         Налагоджувати співпрацю і партнерство з різними соціально-виховними структурами.

Прогностична функція в соціально-педагогічній діяльності ви-конує змістовно-цільові (стратегічні) та організаційно методичні (тактичні) завдання. Насамперед, це передбачення результатів зу-силь соціального педагога щодо різних аспектів його професійної діяльності. З іншого боку – це ідеальне “програвання варіантів” різ-номанітних технологій соціально-педагогічної діяльності та вибір серед них тих, що зможуть забезпечити максимальну результатив-ність за розумних витрат зусиль і часу.

 

 

18