Главная->Інші підручники->Содержание->§ 4. Функції соціального педагога у практичній діяльності фахівців

Соціальна педагогіка (частина 1)

§ 4. Функції соціального педагога у практичній діяльності фахівців

 

Функції соціально-педагогічної діяльності фахівців – передба-чені кваліфікаційною характеристикою їхні обов’язки та призначен-ня. Комплексна характеристика кожної з них обов’язково містить короткий опис її професійної спрямованості, необхідні знання та вміння спеціаліста.Комунікативна функція діяльності соціального педагога за-безпечує налагодження взаємодії особистості, соціальної групи та державних і недержавних організацій, що виступають клієнтами, волонтерами, спонсорами та партнерами соціального педагога.

Рівень успішного контактування та володіння технологіями переконання та навіювання прямопропорційні успіху соціально-педагогічної діяльності.

 

 

14