Главная->Політологія->Содержание

СЛОВНИК ПОЛІТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Аболіціонізм

Абсентеїзм

Автократія

Авторитаризм

Авторитет влади

Активність політична

Амбівалентність політична

Аполітичність

Виборча система

Влада

Волюнтаризм

Вотум

Вплив політичний

Геноцид

Геополітика

Глобалізм

Громадянство

Громадянське суспільство

Громадські організації

Демогогія

Демократія

Демократизація

Діяльність політична

Екстремізм

Електорат

Ідеологія

Імідж політичний

Інагурація

Інтрига політична

Квота

Клерикалізм

Коаліція

Комюніке

Консенсус

Консерватизм

Конфедерація

Конформізм

Корупція

Легітимація

Лібералізм

Лідер політичний

Люмпени

Люмпенізація

Масова свідомість

Монархія

Націоналізм

Національна ідея

Національна свідомість

Національні відносини

Нація

Обструкція

Олігархія

Опозиція

Опортунізм

Охлократія

Паблік рилейшнз

Пацифізм

Плебісцит

Плюралізм

Політична доктрина

Політична культура

Політична система

Політична соціалізація

Політичний режим

Політичні відносини

Політичні інститути

Популізм

Правова держава

Самоврядування

Соціалізм

Суверенітет

Теократія

Терор

Технократія

Тоталітаризм

Унітарна держава

Фашизм

Фундаменталізм

Харизматичний лідер

Шовінізм

 

1