шпоры ОТВ

Поняття “технологія” та деякі його визначення. Промислові технології.

Класифікація технологічних процесів та їх основні види.

Одиничне, серійне, масове та конвеєрне виробництво.

Суть поняття “інновація” та їх види.

Стандарти, їх види та роль у регулюванні якості продукції.

Системи фізичних величин. Система СІ та деякі найуживаніші позасистемні одиниці виміру фізичних величин.

Сертифікація та її значення. Види сертифікатів.

Сировина, основні її види та класифікація. Сировинно–енергетична база України. Комплексне використання сировини.

Основні процеси гірничого виробництва.

Технології видобутку нафти, природного газу, торфу.

Технологія виробництва коксу.

Загальна характеристика виробництва електроенергії, енергія в технологічних процесах.

Основи технологій виробництва ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС.

Альтернативні способи виробництва електроенергії.

Металургійна промисловість. Продукція металургії.

Метали і сплави, їх властивості.

Способи отримання металів і сплавів.

Металургійний комплекс, його склад, стан розміщення.

Напрями та перспективи розвитку металургійного комплексу.

Чавуни, їх характеристика, отримання чавунів, види чавунів.

Сталі, їх характеристика, способи отримання сталей, класифікація сталей.

Кольорові метали, їх значення для народного господарства.

Алюміній, сплави на основі алюмінію, їх використання.

Роль машинобудівної промисловості в народному господарстві.

Загальні відомості про ливарне виробництво.

Виготовлення виливків у разових формах і в кокілях.

Виготовлення виливків під тиском, за виплавними моделями, відцентровим литтям.

Сутність обробки металів тиском, методи обробки.

Технологічний процес виготовлення заготівок прокаткою.

Технологічний процес виготовлення заготівок пресуванням.

Волочіння, як технологічний процес отримання дроту, прутків, труб.

Технологічний процес кування.

Технологічний процес штампування.

Характеристика зварювання та види зварних з'єднань

 

1