Главная->Екологія->Содержание

САМОСТІЙНІ РОБОТИ З КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ»

САМОСТІЙНІ РОБОТИ з курсу «Екологія»

1.1. Основні методи екологічних досліджень

1.2. Основа сучасної екології – вивчення модельної системи  «Людина – економіка – біота – середовище»

1.3. Системні закони макроекології  (аксіоми Б. Коммонера)

Тема 2. Наукові засади раціонального природокористування

2.1.1. Популяція як об’єкт використання, моніторингу та управління

2.2. Угруповання та екосистеми

2.2.1. Вчення академіка В.І. Вернадського про біосферу

!-! Основні положення теорії про біосферу

!-! Функції живої речовини

!-! Склад і особливості біосфери

2.2.2. Еволюція біосфери

2.2.3. Основні екологічні закони

2.3. Поняття про природокористування

2.3.1. Періоди антропогенного впливу на НПС

2.3.2. Природні ресурси та їх класифікація

2.3.3. Принципи природокористування

2.3.4. Основні джерела забруднення довкілля

2.3.5. Глобальні екологічні проблеми сучасності

Тема 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

3.1. Екологічна безпека територій, екосистем та людини

3.2. Екологічно прийнятий ризик

Тема 4. Техноекологія. Сучасні види науково-практичної діяльності  в галузі охорони НПС

4.1. Екологічний менеджмент

4.2. Екологічний маркетинг

4.3. Екологічний аудит

4.4. Екологічний інжиніринг

Тема 5. Економічний механізм  управління природокористуванням та охороною НПС

5.1. Порядок подання податкової звітності та сплати екологічного податку

5.3. Досвід економічно розвинених країн у сфері екологічного оподаткування

Тема 6. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної  діяльності

6.1. Основні еколого-економічні принципи природоохоронних заходів

Тема 7. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони НПС

7.1. Міжнародна діяльність у галузі збереження біосфери і цивілізації

7.2. Концепція стійкого розвитку (конференція ООН у Ріо-де-Жанейро, 1992 р.).  Принципи екорозвитку

7.3. Основні міжнародні і громадські екологічні організації та рухи

Тема 8. Екологічні проблеми України

8.1. Сучасний стан природного середовища України.  Причини виникнення і розростання екологічної кризи

8.2. Стан природних ресурсів в Україні

!-! Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів України

!-! Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів України

!-! Екологічні наслідки забруднення атмосферного повітря України

!-! Еколого-економічні проблеми використання лісових ресурсів України

8.3. Наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Тема 9. Державне управління у галузі охорони природи. Екологічне право

9.1. Відповідальність за екозлочини

Тема 10. Екорозвиток та екологізація економіки

10.1. Екологізація економіки: суть та головні складові

10.2. Екологізація основних галузей народного господарства

 

1