Самостiйна робота з курсу - Системи промислових технологій в галузях економіки