РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

Видавництво

 

Видавництво Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Гарантія відмінних знань

Видавництво КНЕУ, створене 1996 року, є провідним видавцем економіч­ної літератури в Україні.

Видання КНЕУ — це книжки високої якості для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців та підприємців.

Видавництво вже випустило у світ понад 1000 найменувань підручників і посібників та регулярно забезпечує своїх читачів новими виданнями.

Якість понад усе

•  Літературу видавництва КНЕУ розроблено відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України навчальних програм та вимог Болонської декларації.

•  Процес випуску літератури видавництва включає повний цикл підготовки книжок — від розміщення заявки автором до отримання надрукованих примір­ників. Це гарантує актуальність матеріалів, адекватність їх сучасним умовам ведення бізнесу та перевірку на практиці.

•  Видання КНЕУ дають змогу комплексно забезпечити навчальний процес і науковий розвиток студентів, аспірантів та викладачів. Оптимальне поєднання теоретичних матеріалів з практичними прикладами робить видання корисними для працівників підприємств та підприємців.

 

Видавництво пропонує

•  підручники

•  навчальні посібники

•  навчально-методичні посібники

•  курси лекцій

•  тренінгові технології

•  монографії

•  збірники наукових праць

•  освітньо-кваліфікаційні характеристики

•  освітньо-професійні програми

Основні напрями видань

Міжнародна економіка Економіка підприємства Статистика

Менеджмент. Маркетинг Бухгалтерський облік. Аудит Фінанси

Банківська справа. Інвестування Економіка агробізнесу Право Точні науки

 

21