РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 3)

Тема 9. НАУКОВІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

9.1. Предмет вивчення екології

9.2. Методи дослідження екологічних проблем

9.3. Екосистеми то їх структура, види екосистем

9.4. Етапи природокористування в Україні

9.5. Принципи раціонального природокористування

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ДОВКІЛЛЯ

10.1. Основні важелі механізму управління та зв'язки між ними

10.2. Екологічний моніторинг, його види то рівні

10.3. Нормативи та стандарти якості довкілля

10.4. Екологічне законодавство і механізм його чинності

Тема 11. ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ ТА ПРИРОДООХОРОННИМИ ПРОЦЕСАМИ

11.1. Види економічних методів.

11.2. Платежі за ресурси, їх види та нормативи

11.3. Платежі за забруднення, їх види і критерії нарахування

11.4. Збитки від забруднення. Методи розрахунку економічних збитків від забруднення компонентів довкілля

11.5. Економічно ефективність упровадження природозахисних заходів та методи її визначення

ЛІТЕРАТУРА

Навчальне видання

Видавництво

 

1