Главная->Регіональна економіка->Содержание->1. Місце і роль Подільського економічного району в економіці України

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

1. Місце і роль Подільського економічного району в економіці України

Подільський район — край високого рівня господарсь­кого освоєння і розвитку. Він характеризується динамічним роз­витком індустрії, потужним агропромисловим комплексом та розвинутою транспортною системою. До його складу входять Вінницька, Хмельницька і Тернопільська області загальною площею 60,9 тис. км (10,1 % території України) та чисельністю наявного населення понад 4,1 млн осіб (майже 9 % населення країни). Район має зручне економіко-географічне положення, за­ймаючи центр України і межуючи з розвинутими економічними районами країни, та вигідне транспортне положення. Він розта­шований у центральній частині Правобережної України на По­дільській та Придніпровській височинах у зоні родючих чорно­земів і сірих лісових ґрунтів, що сприяє розвитку всіх галузей агропромислового комплексу як профілюючих галузей господар­ства.

Експорт товарів і послуг у районі в 2007 р. становив відповід­но лише 1,9 та 0,6 % від загального експорту України, а імпорт —

1,3   і 1,6 %. Прямі іноземні інвестиції на кінець 2007 р. 1,1 % від їх загального обсягу в країні (табл. 7.6).

Показники

Україна

Подільський район

Вінницька область

Хмельницька область

Тернопільська область

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

усього

у % до України

Територія, тис. км2

603,5

60,9

10,1

26,5

4,4

20,6

3,4

13,8

2,3

Чисельність наявного на­селення, тис. чол.

46372,7

4121,1

8,9

1672,2

3,6

1350,3

2,9

1098,6

2,4

— міського

3 1668,8

2009,0

6,3

812,9

2,5

721,8

2,3

474,3

1,5

— сільського

14 703,9

2112,1

14,3

859,3

5,8

628,5

4,3

624,3

4,2

— відсоток міського

68,3

48,8

71,4

48,6

71,2

53,5

78,3

43,2

63,3

— щільність, осіб на 1 км2

77

68

88,3

63

81,8

65

84,4

79

102,6

Валовий регіональний про­дукт, млн грн

544 153

28 469

5,2

12414

2,3

9603

1,7

6452

1,2

Валовий регіональний про­дукт на одну особу, грн

11 630

6908

59,4

7328

63,0

7023

60,4

5819

50,0

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ

1 187 020

75 708

6,4

29 455

2,5

25726

2,2

20527

1,7

Експорт товарів, млн дол.

49 296,1

947,2

1,9

485,7

1,0

336,7

0,7

124,8

0,2

Імпорт товарів, млн дол.

60 618,0

805,1

1,3

305,9

0,5

330,6

0,5

168,6

0,3

Експорт послуг, млн дол.

9038,9

48,3

0,6

26,1

0,3

14,2

0,2

8,0

0,1

Імпорт послуг, млн дол.

4980,6

77,2

1,6

67,6

1,4

6,4

од

3 2

ОД

246

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ у 2007 р.

 

Показники

Україна

Подільський район

Вінницька область

Хмельницька область

Тернопільська область

усього

у % до України

усього

у % ДО України

усього

у % ДО України

усього

у % ДО України

Прямі іноземні інвестиції, млн дол. на кінець 2007 р.

29 489,4

325,1

1,1

145,1

0,5

129,0

0,4

51,0

0,2

Загальний коефіцієнт на­роджуваності, на 1000 чол. наявного населення

10,2

10,2

100,0

10,0

98,0

10,1

99,0

10,4

102,0

Загальний коефіцієнт сме­ртності, на 1000 чол. наяв­ного населення

16,4

16,6

101,2

17,5

106,7

17,0

103,7

14,9

90,9

Коефіцієнт природного при­росту, на 1000 чол. наяв­ного населення

-6,2

-6,4

103,2

-7,5

121,0

-6,9

111,3

-4,5

72,6

Сальдо міжрегіональної міг­рації, осіб

-5365

100,0

-2039

38,0

-1820

33,9

-1506

28,1

Сальдо міждержавної міг­рації, осіб

16 838

431

2,6

506

3,0

123

0,7

-198

Чисельність зареєстрова­них безробітних, тис. чол.

660,3

86,6

13,1

32,5

4,9

24,1

3,7

30,0

4,5

Середньомісячна номіналь­на зарплата найманих пра­цівників, грн

1351

1005

74,4

1028

76,1

1045

77,4

943

69,8

247

 

 

39