Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Поліського економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Поліського економічного району

Для досягнення високого економічного й соціального розвитку необхідними складовими реформування економіки ра­йону мають стати: реструктуризація господарства в напрямі інтен­сифікації розвитку промисловості, особливо галузей широкого вжитку; збільшення виробництва сільськогосподарської техніки, необхідної для фермерського господарства. За умов збереження агропромислової орієнтації економіки району частка промисло­вості повинна зрости за рахунок інтенсифікації виробництва як на основі власної ресурсної бази, так і з залученням ресурсів з-за меж району, в тому числі в харчовій і легкій промисловості, ма­шинобудуванні, будівельній індустрії, лісопромисловому ком­плексі, в хімічній та нафтохімічній промисловості. Структурними зрушеннями в економіці району мають стати ринкові перетво­рення, зокрема впровадження приватної власності, колективних форм власності, розвиток фермерських господарств. Залучення у виробництво передових технологій значно поліпшить екологічну ситуацію в районі, сприятиме зростанню якості і конкуренто­спроможності продукції, що збільшить економічний потенціал не лише району, але й України в цілому.

 

37