Главная->Регіональна економіка->Содержание->7.2.5. Поліський економічний район

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

7.2.5. Поліський економічний район

1.  Місце і роль Поліського економічного району в еко­номіці України.

2.  Характеристика природно-ресурсного, демографіч­ного та виробничого потенціалу району.

3.  Галузева і територіальна структура господарства ра­йону.

4.  Основні напрями соціально-економічного розвитку Поліського економічного району.

 

33