Главная->Регіональна економіка->Содержание->4. Основні напрями соціально-економічного розвитку Донецького економічного району

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

4. Основні напрями соціально-економічного розвитку Донецького економічного району

 

З  метою трансформації економіки Донецького еконо­мічного району в ринкову необхідно здійснити наступне:

•    вдосконалити галузеву структуру господарського комплексу через збалансування розвитку основних галузей спеціалізації (ву­гільної, металургійної та хімічної) з потребами України, впрова­дити сучасні технології та нову техніку, безвідходні виробництва, сприяти випереджальному розвитку галузей, пов’язаних із задо­воленням потреб населення;

•    реформувати структуру металургійного комплексу, скоро­тивши виробництво чавуну, нерафінованої сталі, вогнетривів; збільшити виробництво електросталі, тонколистової продукції, розширити виробництво вторинної і переробної кольорової мета­лургії, налагодити випуск нових видів напівпровідників;

•    удосконалити структуру машинобудівного комплексу, зок­рема перепрофілювання частини підприємств воєнно-промис­лового комплексу на виготовлення технічно-складної цивільної продукції, товарів народного споживання;

•    поліпшити екологічну ситуацію за рахунок перепрофілю­вання окремих виробництв, технічного переоснащення підпри­ємств, здійснення комплексу природоохоронних заходів;

•    підвищити інтенсивнии розвиток сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва м’ясо-молочного напряму;

•    забезпечити ефективну зайнятість населення шляхом дивер­сифікації виробництва та створення нових робочих місць.

 

27