РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 2)

Тема 5. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

5.1. Природно-ресурсний потенціал

5.2. Соціально-демографічний і трудовий потенціал

5.3. Виробничий і науково-технічний потенціал

5.4. Фінансовий потенціал

5.5. Інноваційно-інвестиційний потенціал

Тема 6. ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ ТА ЇХНІ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

6.1. Структурно трансформація національної та регіональної господарської системи

6.2. Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах

6.2.1. Паливно-енергетичний комплекс

6.2.2. Металургійний комплекс України

6.2.3. Машинобудівний комплекс

6.2.5. Хімічний комплекс

6.2.5. Лісопромисловий комплекс

6.2.6. Агропромисловий комплекс

6.2.7. Транспортний комплекс

6.2.8. Будівельний комплекс України

6.2.9. Соціальний комплекс

Тема 7. ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

7.1. Стійкий розвиток регіональних соціально-економічних систем

7.2. Особливості розвитку економічних районів України як регіональних соціально-економічних систем

7.2.1. Донецький економічний район

1.Місце і роль Донецького економічного району в еко­номіці України.

2. Характеристика     природно-ресурсного,демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

3. Галузева і територіальна структура господарства району

4. Основні напрями соціально-економічного розвитку Донецького економічного району

7.2.2. Придніпровський економічний район

1.Місце і роль Придніпровського економічного району

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

3.Основні напрями соціально-економічного розвитку Придніпровського економічного району

7.2.4. Центральний економічний район

7.2.5. Поліський економічний район

1.Місце і роль Поліського економічного району в економіці країни

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного та виробничого потенціалу району

3.Галузева і територіальна структура господарства району

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Поліського економічного району

7.2.4. Подільський економічний район

1. Місце і роль Подільського економічного району в економіці України

2. Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

3.Галузева і територіальна структура господарства району

4.Основні напрями соціально- економічного розвитку Подільського економічного району

7.2.7. Карпатський економічний район

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

3.Галузева і територіальна структура господарства району

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Карпатського району

7.2.8.Причорноморський економічний район

1.Місце і роль Причорноморського економічного району в економіці України

2.Характеристика природно-ресурсного, демографічного, виробничого та науково-технічного потенціалу району

3.Галузева і територіальна структура господарства району

4.Основні напрями соціально-економічного розвитку Причорноморського економічного району

Тема 8. ГЕОЕКОНОМІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

 

8.1. Суть і значення міжнародних економічних зв'язків

8.2. Основні форми економічного співробітництво країн світу

8.3. Механізм зовнішньо­економічної діяльності

8.4. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв'язків України та її регіонів

8.5. Експортний потенціал України та її регіонів

8.6. Основні напрями розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України

 

 

1