Главная->Регіональна економіка->Содержание->Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

 

1.1.          Об’єкт і предмет курсу «Регіональна економіка».

1.2.          Основні поняття та наукові категорії регіональної еко номіки.

1.3.          Місце регіональної економіки в системі наук.

1.4.          Методологічні основи досліджень регіональної економіки.

1.5.          Основні завдання курсу «Регіональна економіка»

 

 

5