Главная->Регіональна економіка->Содержание->4.2. Основні напрямки та завдання державної регіональної економічної політики

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

4.2. Основні напрямки та завдання державної регіональної економічної політики

 

До основних стратегічних завдань державної регіональ­ної економічної політики відносяться:

•    структурна перебудова економіки регіонів, у першу чергу- промислових регіонів і центрів з надмірною концентрацією під­приємств важкої індустрії та складним екологічним становищем. Насамперед, це Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорі­зька області й міста Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Макіївка, Дніпродзержинськ тощо;

•    істотне поліпшення довкілля в промислових центрах Донба­су і Придніпров’я та на територіях радіоактивного забруднення в зоні впливу Чорнобильської катастрофи;

•    розвиток експортних та імпортозамінних виробництв у регіо­нах, де для цього є сприятливі умови — вигідне транспортно- географічне положення, необхідний економічний і науковий по­тенціал;

•    інтенсифікація розвитку сільськогосподарського виробницт­ва в регіонах шляхом удосконалення його спеціалізації з метою продовольчого самозабезпечення, розширення асортименту і збіль­шення експорту продукції;

•    забезпечення в перспективі стабільного зменшення безро­біття, стримання його зростання в умовах економічної кризи;

•    поліпшення демографічної ситуації в регіонах з метою усу­нення негативних наслідків демографічної кризи;

•    повніше використання потенціалу рекреаційних ресурсів Карпат, Причорномор’я, Криму, Приазов’я та інших регіонів; створення високоприбуткового, потужного туристично-рекреа­ційного комплексу України.

 

27