РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. Тексти лекцій онлайн (частина 1)

М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Тексти лекцій

ЗМІСТ

ВСТУП

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ «РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА»

1. Об'єкт і предмет курсу «Регіонально економіко»

1.2. Основні поняття то наукові категорії регіональної економіки

1.З. Місце регіональної економіки в системі наук

1.4. Методологічні основи досліджень регіональної економіки

1.5. Основні завдання курсу «Регіональна економіка»

Тема2. НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

2.1. Вміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор», їх об'єктивний характер

2.2. Загальні закономірності розміщення виробництва та формування економіки регіонів

2.3. Принципи то фактори розвитку і розміщення продуктивних сил, їх суть

2.4. Основні етапи розвитку теорій регіональної економіки

2.5. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура

2.6._Регіонольний економічний простір. Його роль у формуванні соціально-економічних систем

Тема 3. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ

3.1. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів

3.2. Економічний район та економічне районування, їхня суть та основні ознаки

3.3. Принципи, критерії то чинники економічного районування і районоформуїзання

 3.4. Типи економічних районів та їхні цільові функції

3.5. Роль ройоноформувоння в територіальній організації регіональних господарських систем

3.6. Сучасні мережі економічних районів та їхній склад

Тема 4. ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

4.1. Суть, мета і концепція державної регіональної економічної політики

4.2. Основні напрямки та завдання державної регіональної економічної політики

4.3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики

4.4. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики

4.5. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів

 

1