РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (частина 3)

РОЗДІЛ 10. Регіональна інвестиційно-інноваційна політика України

Сутність та значення інвестиційно-інноваційної політики

Загальна характеристика формування регіональної інвестиційно- інноваційної політики

Механізм реалізації інвестиційно-інноваційної політики

РОЗДІЛ 11. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил регіонів України

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків

Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі

Економічні зв'язки України з країнами СНД

Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції

Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему

Гармонізація законодавства України із законодавством ЄС

РОЗДІЛ 12. Нові тенденції територіальної організації продуктивних сил регіонів

Науково-технічний прогрес та його вплив на територіальну й галузеву структуру

Нові види сировини та матеріалів

Перспективи морегосподарського комплексу

РОЗДІЛ 13. Регіональна парадигма в умовах глобалізації економіки

Практика економічної інтеграції в регіональних економічних системах

Проблематика реформування територіального устрою країни

Регіональна перспектива у глобалізованому суспільстві

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Підручник Тодосійчук Володимир Леонідович

 

1