РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (частина 2)

РОЗДІЛ 5 Агропромисловий комплекс України

Сутність АПК, його галузева структура

Сільськогосподарське виробництво: сучасний стан розвитку

Особливості розвитку та розміщення основних галузей сільського господарства

Продовольчий комплекс

Основні проблеми та перспективи розвитку АПК України

РОЗДІЛ 6. Розміщення галузей транспортного комплексу

Загальна характеристика транспортної системи

РОЗДІЛ 7. Територіальна організація народного господарства

Адміністративно-територіальний поділ та економічне районування України

Економічне районування України

Економічне районування на сучасному етапі

Методи економічного обґрунтування територіально-комплексного розвитку і розміщення виробництва

Основи районного планування

Екологічні проблеми економічного розвитку України

Територіально-виробничі комплекси у системі економічного районування

Донецький економічний район

Придніпровський економічний район

Північно-Східний економічний район

Столичний економічний район

Спеціалізація сільського господарства

Карпатський економічний район

Центральноукраїнський економічний район

Волинський економічний район

РОЗДІЛ 8. Регіональна економіка та регіональна політика

Сутність і завдання регіональної політики

Завдання державної регіональної економічної політики України

Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів

Поняття та особливості проблемних регіонів

Специфіка регіональних програм сталого розвитку

Методичні підходи до розробки регіональних галузевих програм

РОЗДІЛ 9 Нові форми регіонального розвитку

Спеціальні (вільні) економічні зони

Спільні підприємства

Регіональні науково-технологічні парки

Транскордонне співробітництво

Глобалізація регіонального співробітництва

 

1