РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА (частина 1)

Анотація

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи регіональної економіки

Предмет, методи і завдання курсу

Теорії економічного розвитку регіонів

Економічні закони та закономірності розміщення господарства

Принципи та фактори розміщення продуктивних сил

Глобалізація та регіоналізація як закономірності розвитку сучасної економіки

РОЗДІЛ 2. Природно-ресурсний потенціал та його економічна оцінка

Класифікація та економічне оцінювання природних ресурсів

Сутність і принципи використання природно-ресурсного потенціалу території

Природно-рекреаційні ресурси України

РОЗДІЛ 3 Населення і трудові ресурси України

Динаміка чисельності та складу населення

Особливості формування та розселення сільського та міського населення

Зайнятість населення та державна політика зайнятості

Безробіття, його суть і види

РОЗДІЛ 4. Регіональний розвиток міжгалузевих комплексів в Україні

Особливості формування й аналізу міжгалузевих комплексів

Структурна переорієнтація економіки України

Паливно-енергетичний комплекс

Гірничо-металургійний комплекс

Машинобудівний комплекс

Військово-промисловий комплекс

Комплекс хімічної індустрії

Лісовиробничий комплекс

Будівельний комплекс

Комплекс галузей виробництва непродовольчих товарів

Комплекс соціальної інфраструктури

Рекреаційно-туристичний комплекс

 

1