Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №1 - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №1

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА №1

 

Індивідуальні завдання по темі 1

 

Завдання 1.

Накресліть схему, яка показує місце регіональної економіки серед інших наукових дисциплін та обґрунтуйте зв’язок з ними регіональної економіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

За якими принципами відбувається адміністративно територіальний поділ України, поясніть їх.

 

 

Завдання 3.

На основі карт атласу визначити та дати письмову характеристику територіальній соціально-економічній системі.

 

Індивідуальні завдання по темі 2

 

Завдання 1.

Як підприємства розміщують відповідно до зазначених правил?

Принципи розміщення

Підприємства

Підприємства споруджують на місці добування вугілля або руди між ними

 

Підприємства будують поблизу джерел дешевої енергії

 

Підприємства споруджують у місцях зосередження кваліфікованих кадрів

 

Підприємства розміщують поблизу споживачів їхньої продукції

 

Підприємства споруджують тільки біля родовищ сировини

 

Підприємства будують у місцях перетину транспортних магістралей різних видів

 

Підприємства будуть, враховують умови водопостачання

 

 

Завдання 2

Оберіть конкретний діючий виробничий об’єкт (за місцем вашого проживання) і опишіть, які обставини спричинили його спорудження, що (які фактори) було взято до уваги при спорудженні об’єкта саме в цьому місці, чи не порушує його діяльність екологічний баланс території.

Якщо об’єкт, про який йдеться, споруджено давно, то вкажіть, який з факторів РПС не було взято до уваги для забезпечення успішної роботи об’єкта сьогодні.

 

 

Індивідуальні завдання по темі 3-4

Завдання 1.

Поділіть групу факторів розміщення продуктивних сил, які перелічено, на матеріальні та не матеріальні фактори розміщення. Обґрунтуйте поділ. Подайте результати у вигляді таблиці:

·         природно-географічне положення;

·         рівень соціально-економічного розвитку;

·         кількість населення;

·         соціальна інфраструктура;

·         наявність природно-сировинних ресурсів;

·         наявність транспортних комунікацій;

·         науково-технічний персонал;

·         соціальний клімат;

·         екологічна ситуація;

·         звичаї та традиції;

·         якість управління;

·         форма територіальної організації господарства;

·         виробничий апарат.

 

Фактори розміщення продуктивних сил

Матеріальні

Не матеріальні

 

Завдання 2.

На контурній карті зобразити сучасну мережу економічних районів макрорівня.

 

Завдання 3.

На контурній карті нанести межі економічних мезорайонів України (за Ф.Д. Заставним).

 

Завдання 4.

На картосхемі відбити густоту населення економічних районів України.

 

Завдання 5

На картосхемі показати густоту сільського населення економічних районів України.

 

Завдання 6

Виділіть на контурній карті регіони таких типів:

·                екологічно несприятливі, з високою концентрацією виробництва і населення;

·                індустріально слабо розвинені сільськогосподарські;

·                промислові депресивні;

·                рекреаційні.

 

 

Індивідуальні завдання до теми 6.

 

Завдання 1

Накресліть схему галузевої структури промисловості України:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Заповніть таблиці 1-4. (у відповідних колонках поставте знак [+])

Таблиця 1

Родовища корисних копалин

Назва родовища

В якому мезорайоні знаходиться

В якій області знаходиться

Вугілля

Нафта

Газ

Залізні

руди

Вапняки

Солі

Сірка

Кам’яне

Буре

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Електростанції України

 

Електростанція

Тип

Біля якої (на якій) водної артерії розташована

На території якої області розміщена

В межах якого мезорайону знаходиться

Теплова

Гідравлічна

Атомна

Київська

 

 

 

 

 

 

Чорнобильська

 

 

 

 

 

 

Рівненська

 

 

 

 

 

 

Старобешівська

 

 

 

 

 

 

Харківська

 

 

 

 

 

 

Каховська

 

 

 

 

 

 

Кременчуцька

 

 

 

 

 

 

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

Запорізька

 

 

 

 

 

 

Криворізька

 

 

 

 

 

 

Зміївська

 

 

 

 

 

 

Південноукраїнська

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

Спеціалізація центрів чорної та кольорової металургії

 

Центр

Спеціалізація

Комбінати

Виробництво

феросплавів

Виробництво

труб

Виробництво металів

Повного

циклу

Неповного

циклу

алюмінію

цинку

Чорних

металів

нікелю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Фактори розміщення провідних галузей промисловості України

Галузь

промисловості

Фактори розміщення

Сировинні ресурси

Водні ресурси

Трудові ресурси

Споживання готової продукції

Науковий потенціал

Транспортно-географічне положення

Паливно-енергетичні

ресурси

Охорона природи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3

 Систематизуйте знання про розміщення галузей хімічної промисловості в таблиці, поданій нижче.

Галузі хімічної промисловості

Принципи розміщення

Райони розміщення

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Завдання 4

Заповніть нижче подану таблицю впливу факторів на розміщення легкої промисловості України

 « +++» - вирішальний вплив;

«++» - сильний вплив;

« +» - слабкий вплив;

« - » - відсутній вплив.

Галузь промисловості (виробництво)

Сировинні

ресурси

Паливно-енергетичні ресурси

Трудові

ресурси

Район споживання готової продукції

Легка промисловість загалом

 

 

 

 

Утому числі виробництво:

 

 

 

 

·         бавовняних тканин

 

 

 

 

·         шовкових тканин

 

 

 

 

·         льняних тканин

 

 

 

 

·         швейне

 

 

 

 

·         взуття

 

 

 

 

 

Завдання 5.

Скласти характеристику одного із промислових вузлів або агломерацій України (за вибором студента) за таким планом:

а) розміщення в країні, у промисловому районі;

б) елементи територіальної структури промислового вузла (агломерації);

в) передумови формування промислового вузла (агломерації);

г) галузева спеціалізація промислового вузла (агломерації);

д) проблеми і перспективи розвитку.

 

Завдання 6     

На контурній карті позначте основні вугільні басейни, родовища нафти та природного газу.

 

Завдання 7

Нанесіть на контурну карту основні центри чорної металургії, умовними значками позначте їх спеціалізацію.

 

Завдання 8

Нанесіть на контурну карту основні центри машинобудування України, позначивши їх спеціалізацію.

 

Завдання 9

Нанесіть на контурну карту основні центри хімічної промисловості України, позначивши їх спеціалізацію.

 

 

Завдання 10

Нанесіть на контурну карту основні центри целюлозно-паперової промисловості України, позначивши їх спеціалізацію.

 

Завдання 11

Нанесіть на контурну карту основні центри цементної промисловості України,

позначивши їх спеціалізацію.

 

 

Індивідуальні завдання по темі 7

 

Завдання 1

Побудувати графік, що відображає динаміку чисельності населення України за період 1913 – 2008 рр. Статистичні дані кількості населення наведено в таблиці.

Кількість населення

                                                                      Рік

Населення, млн.. осіб

1913

35, 0

1922

26, 0

1939

40, 0

1951

37, 0

1959

42, 0

1970

47, 0

1979

49, 0

1989

51, 4

1991

51, 8

1995

51, 0

2001

48,2

2003

47, 8

2004

47,6

2006

46, 7

2008

46, 03

 

Завдання 2

Заповніть таблицю, правильно вказавши знаком « +» міста – міліонери і найбільші міські агломерації.

Назва міста

Місто - міліонер

Центр провідних міських агломерацій

Обласний центр

Вінниця

 

 

 

Донецьк

 

 

 

Дніпропетровськ

 

 

 

Житомир

 

 

 

Запоріжжя

 

 

 

Харків

 

 

 

Ізмаїл

 

 

 

Калуш

 

 

 

Київ

 

 

 

Луганськ

 

 

 

Суми

 

 

 

Краматорськ

 

 

 

Кривий Ріг

 

 

 

Львів

 

 

 

Маріуполь

 

 

 

Одеса

 

 

 

Сімферополь

 

 

 

Горлівка

 

 

 

 

 

Завдання 3

Визначте місце України серед деяких країн Європи за кількістю населення, наведеного в таблиці. Побудуйте графік у вигляді гістограми.

Країна

Кількість населення, млн. осіб

Україна

46, 3

Франція

59, 2

Німеччина

82, 2

Іспанія

39, 4

Польща

38, 7

 

Завдання 4

Визначте проблеми та перспективи використання трудових ресурсів у країні. Дані внесіть в таблицю.

 

Проблеми використання трудових ресурсів в Україні

Перспективи використання трудових ресурсів в Україні

1.

2.

3….

1.

2.

3….

 

Завдання 5

Спрогнозуйте зміни кількості населення України на найближчі 10 років. Обґрунтуйте свої припущення.

 

Завдання 6

На контурну карту України нанесіть області з найбільшою та найменшою щільністю населення.

 

 

Завдання 7

На контурній карті України позначте великі агломерації.

 

 

 

 

 

 

5