Главная->Регіональна економіка->Содержание->Питання на самостiйну роботу до модуля 2

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Питання на самостiйну роботу до модуля 2

 

Питання на самостійну роботу до модуля 2

 

 

 1. Основні проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості України та її зв'язок з паливною промисловістю Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та інших країн світу.
 2. Металургія та довкілля.
 3. Роздержавлення металургійних підприємств: наслідки, проблеми і перспективи.
 4. Перспективи розвитку лісового господарства України.
 5. Перспективи розвитку та розміщення будівельного комплексу.
 6. Порівняльний аналіз розвитку світової та української транспортних систем.
 7. Можливості застосування в Україні зарубіжного досвіду розвитку соціальної сфери.
 8. Що таке ВНП і як він утворюється?
 9. Яке місце займає Україна у світовому промисловому та сільськогосподарському виробництві?
 10. Як Україна забезпечена нафтою і газом, які звідси випливають проблеми?
 11. Дайте оцінку промислового розвитку Столичного району.
 12. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Центрального району.
 13. Охарактеризуйте структуру природно-ресурсного потенціалу Північно-Західного району?
 14. Дайте оцінку паливним ресурсам надр Північно-Східного району.
 15. Дайте оцінку туристсько-рекреаційним ресурсам Причорноморського району.
 16. З розвитком яких галузей економіки пов’язані перспективи карпатського району.
 17. Які галузі належать до галузей спеціалізації Донецького району.
 18. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Придніпровського району.
 19. Дайте оцінку розвитку АПК Поділля.
 20. Зовнішні економічні зв'язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці.
 21. Економічні зв’язки України з країнами Західної Європи.
 22. Основні форми економічних зв’язків з державами Центральної та Південної Європи.
 23. Особливості формування і функціонування економічних зв’язків України з США і Канадою.
 24. Економічні зв’язки України з країнами Азії.
 25. Економічні зв’язки України з країнами Африки.
 26. Розвиток економічних зв’язків України з країнами Латинської Америки.
 27. Економічні зв’язки України і Росії.
 28. Економічні зв’язки України з іншими країнами СНД.
 29. Транспортна система як джерело забруднення навколишнього середовища.
 30. Розвиток міст і проблеми використання відходів.

 

 

 

4