Главная->Регіональна економіка->Содержание->Питання на самостiйну роботу до модуля 1

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Питання на самостiйну роботу до модуля 1

 

Питання на самостійну роботу до модуля 1

 

 1. Історичний розвиток вчення про економічне районування.
 2. Наукові основи економічного районування.
 3. Головні принципи економічного районування України на сучасному етапі розвитку економіки.
 4. Вплив суспільно-економічних відносин на формування економічних районів.
 5. Економічне районування як засіб практичного управління територією держави.
 6. Державна регіональна політика як складова і невід’ємна частина зальної стратегії соціально-економічних перетворень.
 7. Вплив державної регіональної економічної політики на розміщення продуктивних сил.
 8. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики.
 9. Розмежування повноважень між центом і регіонами як одне із завдань державної регіональної політики.
 10. Економіка України як єдиний господарський комплекс.
 11. Місце України в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.
 12. Динаміка структурних змін господарського комплексу України.
 13. Основні напрями подолання економічної кризи в Україні.
 14. Роль науки у розвитку і розміщенні продуктивних сил.
 15. Технічне переоснащення та реконструкція підприємств - основні напрями нарощування виробничого потенціалу.
 16. Національна безпека України.
 17. Місце України у світових сировинних і плавно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпеченості власних потреб.
 18. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів та природних умов.
 19. Роль мінеральних ресурсів у природно-ресурсному потенціалі України.
 20. Водні, земельні і лісові ресурси України: проблеми їх раціонального використання.
 21. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.
 22. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне значення.
 23. Регіональні особливості відтворення населення України.
 24. Демографічні проблеми економічного розвитку України.
 25. Населення України в системі ресурсів регіонального розвитку.
 26. Характеристика демографічної ситуації на Україні та її вплив на відтворення трудових ресурсів.
 27. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Ринок праці та проблеми забезпечення раціональної зайнятості населення.

 

 

 

 

 

3