Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Перелiк запитань до II поточного контролю - Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...) - Studbook
Главная->Регіональна економіка->Содержание->Перелiк запитань до II поточного контролю

Регіональна економіка (методичка, самостiйна робота, ідивiдуальна, тести ...)

Перелiк запитань до II поточного контролю

 

Перелік запитань до ІІ поточного-модульного контролю

 

1.             Структурна трансформація національної та регіональної господарської системи.

2.             Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах.

3.             Сутність, місце і роль ПЕК в господарському комплексі України.

4.             Паливно-енергетичний баланс і його структура.

5.             Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6.             Нафтова та нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, ос­новні проблеми та перспективи розвитку.

7.             Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

8.             Роль енергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні.

9.             Види металургійних підприємств і особливості їх розміщення.

10.         Розміщення та оцінка сировинної бази чорної металургії.

11.         Розміщення районів та підприємств чорної металургії України.

12.         Сучасні проблеми чорної металургії та основні напрямки їх вирішення.

13.         Особливості розвитку, сировинна база та розміщення підприємств кольорової металургії в Україні.

14.         Місце і значення машинобудування України у розвитку і господарства України.

15.         Загальний рівень розвитку машинобудування України та чинники, що його зумовлюють.

16.         Аналіз галузевої структури та розміщення підприємств машинобудування України.

17.         Сучасні проблеми та перспективи розвитку металургійного і машинобудівного комплексів України.

18.         Значення і місце хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів в економічному розвитку України.

19.         Економічна оцінка сировинних ресурсів хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів України.

20.         Галузева структура лісопромислового комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

21.         Галузева структура будівельного комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

22.         Територіальна структура хімічного комплексу України.

23.         Територіальна структура лісопромислового комплексу України.

24.         Територіальна структура будівельного комплексу України.

25.         Значення агропромислового комплексу в господарстві України.

26.         Галузева структура та територіальна організація АПК України.

27.         Виробнича і соціальна структура АПК.

28.         Галузева структура та особливості розміщення сільського господарства в Україні.

29.         Сільськогосподарські зони України і їх спеціалізація.

30.         Структура земельних угідь в Україні.

31.         Розміщення галузей рослинництва.

32.         Особливості розміщення основних галузей тваринництва України.

33.         Галузева структура та особливості розміщення підприємств харчової промисловості.

34.         Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей АПК України.

35.         Роль транспорту в системі виробничих зв’язків.

36.         Структура вантажообігу всіх видів транспорту загального користування в Україні. Регіональні особливості транспортної інфраструктури.

37.         Чинники формування та структура соціального комплексу України.

38.         Особливості розвитку та розміщення соціального комплексу.

39.         Основні напрямки розвитку соціального комплексу на перспективу.

40.         Сутність регіональної економічної політики та її територіальні особливості.

41.         Економіка регіонів – ланка єдиного народногосподарського комплексу України.

42.         Спеціалізація економічних районів України і їх місце в територіальному поділі праці.

43.         Комплексний соціально-економічний розвиток території в умовах ринкових відносин.

44.         Диференціація економічних районів України за рівним розвитку і продуктивних сил.

45.         Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку економіки регіонів України та шляхи їх вирішення.

46.         Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків.

47.         Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.

48.         Експортний потенціал України:значення і регіональні особливості структури.

49.         Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

50.         Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарській системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом.

51.         Економічні зв’язки України з країнами С НД: сучасний стан і перспективи розвитку.

52.         Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромисловому комплексі.

53.         Сутність поняття «стійкий розвиток»

54.         Обґрунтуйте значення термінів «економічна безпека», «соціальна безпека», «національна інтереси держави».

55.         Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків.

56.         Розкрийте причини виникнення депресивних регіонів та механізми інвестування їхнього розвитку.

57.         Екологічні проблеми промислового комплексу.

58.         Екологічні проблеми агропромислового комплексу.

59.         Транспорт і раціональне природокористування.

60.         Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.

61.         Сутність поняття «стійкий розвиток»

62.         Обґрунтуйте значення термінів «економічна безпека», «соціальна безпека», «національна інтереси держави».

63.         Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків.

64.         Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків.

65.         Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.

66.         Експортний потенціал України:значення і регіональні особливості структури.

67.         Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

68.         Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарській системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом.

69.         Економічні зв’язки України з країнами СНД: сучасний стан і перспективи розвитку.

70.         Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромисловому комплексі.

 

 

 

12