Главная->Психологія->Содержание

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК (онлайн)

Анотація

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Розділ І. МІЖОСОБИСТІСНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ЗНАННЯ

1.1 Визначення міжособистісного спілкування

1.2 Види, рівні, функції міжособистісного спілкування

1.3 Структурний аналіз спілкування

1.4 Аналітичні моделі спілкування

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Розділ 2. МІЖОСОБИСТІСНА КОМУНІКАЦІЯ

Тема 2. Мовлення в міжособистісному спілкуванні

2.1 Структура мовленнєвої комунікації

2.1 Організація і розвиток мовленнєвої комунікації

2.2 Мовлення і взаєморозуміння

2.3 Особливості мовлення в соціально-орієнтованому спілкуванні

2.4 Мовлення як засіб ствердження соціального статусу

2.5 Особливості вербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 3. Ефективне слухання

3.1 Фактори ефективного слухання

3.2 Цілі слухання

3.3 Стилі слухання

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 4. Невербальна комунікація

4.1 Сутність і місце невербальної комунікації в міжособистісному спілкуванні

4.2 Особливості невербальної комунікації

4.3 Функції невербальних повідомлень

4.4.Основні канали невербальної комунікації

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Розділ 3. СПРИЙМАННЯ ТА РОЗУМІННЯ В СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 5. Міжособистісне сприймання

5.1 Соціальна перцепція

5.2 Перше враження і точність інтерпретації

5.3 Спрямоване формування першого враження

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 6. Міжособистісне розуміння

6.1 Психологічні основи і закономірності розуміння

6.2 Каузальна атрибуція

6.3 Забобони і упередження

Висновки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Розділ 4. МІЖОСОБИСТІСНА ВЗАЄМОДІЯ

Тема 7. Структура міжособистісної взаємодії

7.1 Контексти міжособистісної взаємодії

7.2 Простір міжособистісної взаємодії

7.3 Сценарії і механізми взаємодії

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 8. Феномен особистого впливу

8.1 Поняття особистого впливу

8.2 Особистий вплив, влада і лідерство

8.3 Типи особистого впливу

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Література

Тема 9. Стратегії і тактики впливу та маніпулювання

9.1 Основні стратегії впливу на людину

9.2 Маніпуляція в спілкуванні

9.3 Тактики впливу

9.4 Самопрезентація як засіб впливу

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Література

Розділ 5. МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ

Тема 10. Почуття та емоції в спілкуванні

10.1 Основні характеристики почуттів та емоцій в спілкуванні

10.2 Види соціальних емоцій

10.3. Способи управління емоціями і почуттями

!-! 10.3.1 Усвідомлення емоцій

!-! 10.3.2 Мова емоцій

!-! 10.3.3 Способи контролю емоцій та почуттів на соціальному рівні

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 11. Міжособистісні відносини в розвитку

11.1. Етапи розвитку відносин

!-! 11.1.1 Стадія зближення

!-! 11.1.2 Стадія близькості

!-! 11.1.3 Стадія диференціації

!-! 11.1.4 Стадія віддалення

!-! 11.1.5. Стадія розпаду

11.2 Фактори стабільності відносин

!-! 11.2.1 Самоактуалізація

!-! 11.2.2 Саморозкриття

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Розділ 6. ПРОБЛЕМНЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ СПІЛКУВАННЯ

Тема 12. Труднощі ті дефекти спілкування

12.1 Порушення, бар'єри, труднощі спілкування

12.2 Дефіцитне спілкування

!-! 12.2.1 Самотність

!-! 12.2.2 Аутистичність

!-! 12.2.3 Відчуженість

12.3 Дефектне спілкування

12.4 Деструктивне спілкування

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Тема 13. Успішне спілкування

13.1 Поняття, критерії і рівні успішності спілкування

13.2 Стиль спілкування як фактор успішності

13.3 Оптимальний стиль спілкування

Висновки

Питання для самоперевірки

Основні поняття

Навчальні завдання

Література

Глосарій

Бібліографія

 

1