Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Програмування С, С++теорія та практика (частина 2) - В.В. Войтенко, А.В. Морозов - Studbook

Програмування С, С++теорія та практика (частина 2)

ЧАСТИНА 2. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ СІ++

2.1 Історія виникнення

2.2 Відмінності мов Сі та Сі++, не пов’язані з використанням об’єктів

2.2.1 Ключові слова

2.2.2 Область опису змінних

2.2.3 Використання коментарів

2.2.4 Аргументи по замовчуванню

2.5.5 Перевантаження функцій

2.2.6 Операція розв’язання видимості

2.2.7 Використання іпііпе-специфікатору

2.2.8 Анонімні об’єднання

2.2.9 Оператори розподілу пам’яті

2.3 Порівняння функціонального та об’єктного підходу

2.4 Об’єктно - орієнтоване програмування та його головні принципи

2.4.1 Абстрагування

2.4.2 Обмеження доступу

2.4.3 Модульність

2.4.4 Ієрархія

2.5 Класи

2.5.1 Протокол опису класу

2.5.2 Створення об’єктів. Доступ до полів та методів

2.5.3 Використання специфікаторів доступу класу

2.5.4 Правила визначення конструкторів

2.5.5 Методи ініціалізації елементів у конструкторах.

2.5.6 Деструктори

2.5.7 Порядок виклику конструкторів та деструкторів.

2.5.8 Статичні члени класу

Успадкування

2.6.1 Механізм успадкування

2.6.2 Керування доступом при успадкуванні

2.6.3 Друзі-класи та друзі-функції

2.7 Поліморфізм

2.7.1 Віртуальні функції

2.7.2 Чисті віртуальні функції та абстрактні базові класи

2.7.3 Розміщення УРТК та таблиці УМТ у пам'яті

2.7.4 Віртуальні деструктори

2.8 Перевантаження операцій

2.9 Шаблони

2.9.1 Параметризовані функції

2.9.2 Параметризовані класи.

2.10 Класи потоків С++

2.10.1 Визначені об’екти-потоки

2.10.2 Операції поміщення та вилучення

2.10.3 Переадресація введення та виведення

2.10.4 Визначення потокових операцій як дружніх

2.10.5 Функції керування процесом І/О

2.10.6 Прапорці форматування

2.10.7 Маніпулятори

2.10.8 Файлові потоки

2.11 Контейнерні класи.

2.12 Вкладені класи.

2.13 Локальні класи.

2.14 Обробка виняткових ситуацій

ЧАСТИНА 3. ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Вимоги щодо оформлення робіт

І семестр (мова програмування Сі)

Лабораторна робота №1 "Прості типи даних. Базові конструкції мови С"

Лабораторна робота №2 "Цикли та розгалуження. Функції та їх застосування".

Лабораторна робота №3 "Одновимірні та багатовимірні масиви, робота з текстовими рядками"

Лабораторна робота №4 "Структури та їх використання. Масиви структур. Використання динамічної пам’яті"

Лабораторна робота №5 "Робота з файлами. Обробка текстової інформації."

Задачі на складання ефективних алгоритмів

Додаткові задачі, що пропонувалися на Всеукраїнських олімпіадах з програмування у 2001 та 2002 роках (м. Одеса, м. Чернівці)

II семестр (мова програмування Сі++)

Лабораторна робота №1 "Вступ у класи та об’єкти. Елементи об'єктного підходу: модульність та обмеження доступу"

Лабораторна робота №2 “ Класова ієрархія та механізм успадкування. Віртуальність та поліморфізм."

Лабораторна робота №3 “Перевантаження операторів. Використання об’єктів потоків”

Завдання :

ЧАСТИНА 4. ДОДАТКИ

4.1 Вбудований відлагоджувач програм

4.2 Таблиця символів А5СІІ

4.3 Розширені коди клавіатури

4.4 Функції стандартної бібліотеки Функції для роботи із символами

Функції для роботи з каталогами (іїіг.П)

Функції для роботи з ОС (&05.П)

Функції для роботи з графічним режимом (дгарНісз.Н)

Математичні функції (таіП.П)

Функції 1/0 (5ійіо.П)

Функції для роботи з рядками (зігіпд.ії)

Консольні функції 1/0 (сопіо.Н)

4.5 Пріоритети операцій

4.6 Основні комбінації клавіш середовища ТС

ЛІТЕРАТУРА

ЗМІСТ

Наукове видання

 

1